Przyczyny i skutki rozwodu

Kiedy wspólne życie dwojga małżonków okazuje się drogą przez mękę mają oni możliwość skorzystania z procedury rozwodowej, która unieważnia małżeństwo. Przeróżnej natury mogą być powody, dla których dwoje ludzi którzy postanowili być razem decyduje się na taki drastyczny krok we wzajemnych relacjach. Najczęściej przywodzona jest niezgodność charakterów, która jest tym trudniejsza do przezwyciężenia im większa jest różnica wieku małżonków. Inne powody rozwodów dotyczą zwykle kwestii związanych ze sprawami majątkowymi oraz z życiem erotycznym. Zła kondycja finansowa pary często powoduje konflikty i obwinianie się o powody takiego stanu rzeczy. Również niezgodność pod względem potrzeb seksualnych jest częstym powodem składania wniosków o rozwód, a najczęstszym argumentem do rozstania jest zdrada jednego z małżonków.

rozwódPonieważ małżeństwo jest pod względem prawnym rodzajem umowy cywilnej zawartej pomiędzy dwojgiem ludzi również jej rozwiązanie musi zostać przeprowadzone prawidłowo pod względem formalnym. Należy złożyć wniosek rozwodowy do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania i oczekiwać na wyznaczenie sprawy rozwodowej. Bardzo rzadko sąd orzeka o rozwiązaniu związku małżeńskiego już na pierwszej rozprawie. Powszechną praktyką jest procedura pojednawcza mająca na celu danie małżonkom więcej czasu do namysłu.

Podczas postępowania rozwodowego zaistnieje konieczność zaangażowania adwokata, który będzie reprezentował strony przed wokandą. Dopomaga on wynegocjować dla swego klienta najlepsze warunki otrzymania rozwodu a ponadto bazując na jego doświadczeniu można spodziewać się szybszego zakończenia sprawy. Nie zawsze spotykamy się bowiem z sytuacją gdy oboje małżonków dąży do rozwiązania małżeństwa. Dość często to tylko jedna ze stron pragnie unieważnić związek małżeński a druga stara się ze wszystkich sił do tego nie dopuścić. W takim przypadku pomoc adwokata jest nieoceniona dla obu ze stron, jednak siłą rzeczy tak czy owak jedna z nich okaże się zwycięzcą a druga przegranym.

Najtrudniejsze dla pary małżeńskiej ubiegającej się o rozwód są kwestie dotyczące podziału wspólnego majątku. Im dłuższy staż małżeństwa tym boleśniejsze są to problemy a podział majątku pszczyna jest trudniejszy. Wspólne mieszkanie, samochód, oszczędności a nieraz kredyty do spłacenia należy rozdysponować sprawiedliwie w stosunku do wkładu obu stron w ich pozyskanie, ale także z uwzględnieniem dobra dzieci i winy tego z małżonków, które przyczyniło się do rozpadu małżeństwa. Pod względem finansowym stałym elementem spraw rozwodowych jest także problematyka alimentów, które najczęściej są zasądzane na rzecz słabszej pod względem finansowym strony. Taką stroną jest statystycznie kobieta, której zwykle przypada opieka nad wspólnymi dziećmi. Zasądzenie alimentów bynajmniej nie zawsze musi iść w parze z utrzymaniem jej kondycji finansowej gdyż w Polsce od lat znany jest problem ściągalności zasądzonych alimentów.

Osoby po rozwodzie dużo trudniej nawiązują nowe związki i statystycznie rzecz biorąc o wiele bardziej narażone są na ponowny rozpad małżeństw zawiązanych po raz wtóry. W najgorszej sytuacji są rzecz jasna kobiety wychowujące już dzieci z poprzedniego małżeństwa ponieważ znacznie trudniej jest im znaleźć nowego partnera, który chciałby brać udział w wychowywaniu dzieci innego mężczyzny.